BioAktiv Salis-V

De prestatie van vleesvarkens is het beste wanneer de vertering optimaal werkt. Alle voedingsstoffen worden benut, de mestconsistentie is optimaal en de vleesvarkens combineren een hoge maximale groei met een lage voerconversie.

Voor een optimale spijsvertering dient er een goede balans in de darmen te zijn tussen gunstige aerobe bacteriën en minder gunstige anaerobe bacteriën. Aerobe (zuurstofminnende) bacteriën houden de darmflora levendig. Zo kunnen voedingstoffen optimaal verteerd worden, neemt de groei toe en daalt de voerconversie.

Hoe zorgen we voor een uitermate prestatie van vleesvarkens?

BioAktiv is de oplossing! BioAktiv zorgt voor:

 • Optimalisering van de spijsvertering
 • Een optimale groei van vleesvarkens
 • Een verbetering van de voederconversie
 • Drijf- en zinklagen in de put lossen op
 • Drijfmest wordt homogeen en beter verpompbaar
 • Vermindering van vliegen
 • Stalklimaat verbetert door verlaging van NH3 en stank
 • Schone drinkwaterleidingen (bij gebruik via het drinkwatersysteem)

We bieden het product:
- BioAktiv Salis-V: dit kan via het drinkwater en brijvoer toegediend worden.

Praktijkresultaten

 • Verbetering van de darmflora
 • Een vermindering van antibiotica gebruik bij varkens
 • > Deze positieve effecten zijn waargenomen tijdens het onderzoek naar de resultaten van BioAktiv Salis-V. Lees hier het hele rapport.
Vraag een gratis advies gesprek aan
Roy Smets

Nog vragen?

Neem contact op met Roy Smets

info@topturn.nl
+31 (0)6 14 318 558

Created by LR Internet