Stalmest

Een nuttige bron van voedingsstoffen voor de bodem

Stalmest wordt al eeuwenlang gebruikt als meststof in de landbouw. Het blijft een waardevolle bron van voedingsstoffen voor de bodem. Stalmest is het resultaat van de afbraak van organisch materiaal in de stal. Denk hierbij aan stro, hooi en dierlijke uitwerpselen.

Dit is een natuurlijke cyclus die als duurzame manier bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst verhoogd.

Bij vaste mest composteren ontstaat er stank. Wanneer het rottingsproces sneller en efficiënter verloopt kan stank voorkomen worden.  Ook volgt een afname van schadelijke gassen. BioAktiv biedt de oplossing.

We bieden

- BioAktiv-MZ: voor het behandelen van vaste mest.
> Het product wordt ook veel toegepast in vrijloopstallen.

Stalmest

Stalmest en biologische mest vormen een cruciale schakel in duurzame landbouwpraktijken. Stalmest en vaste mest bevat een overvloed aan voedingsstoffen die essentieel zijn voor gezonde gewasgroei. Het proces van stalmest composteren speelt een essentiële rol bij het maximaliseren van de voordelen voor de bodemgezondheid.

Stalmest composteren

Stalmest en biologische vaste mest zijn een rijke bron van voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en kalium. Echter, voordat ze rechtstreeks op het land worden toegepast, is het raadzaam om ze te composteren.

Compostering is een natuurlijk proces. Hier breken micro-organismen zoals bacteriën en schimmels het organisch materiaal af tot stabiele humus. Het resultaat is (biologische) stalmest die veiliger, voedingsrijker en gemakkelijker opneembaar zijn voor planten. 

De rol van micro-organismen

Micro-organismen spelen een cruciale rol bij het composteringsproces. Ze breken het ruwe organische materiaal af tot eenvoudigere verbindingen, waardoor voedingsstoffen vrijkomen. Bovendien helpen ze microben bij het omzetten van potentieel schadelijke stoffen in meer stabiele en onschadelijke vormen.

Wanneer de gecomposteerde (biologische) stalmest en vaste mest op het land worden gebruikt, dragen de aanwezige micro-organismen bij aan de bodemgezondheid. Dit doen ze door het bevorderen van bodembiologie en nuttige enzymatische activiteiten.

Voordelen van (biologische) stalmest:

  1. Verbeterde bodemstructuur: Biologische compost verbetert de bodemstructuur door aggregatie te bevorderen. Het resulteert in een betere waterinfiltratie en luchtcirculatie. Dit creëert een gunstige omgeving voor wortelgroei en microbieel leven.
  2. Voedingsstoffenafgifte: Tijdens het composteringsproces worden voedingsstoffen geleidelijk vrijgegeven. Dit gebeurt in een vorm die gemakkelijker door planten kan worden opgenomen. Zo wordt overbemesting voorkomen en het risico van uitspoeling in het milieu geminimaliseerd.
  3. Ziekteonderdrukking: De hitte die wordt gegenereerd tijdens het composteerproces kan schadelijke ziekteverwekkers doden. Daardoor de kans op bodem gebonden ziekten wordt verminderd.
  4. PH-regulatie: (Biologische) stalmest kan helpen bij de pH-waarde van de bodem in evenwicht te houden. Dit is essentieel voor het creëren van een gunstige omgeving voor plantengroei. Het helpt bij het voorkomen van verzuring of alkaliteit van de bodem.
  5. Microbieel leven: (Biologische) stalmest is een voedingsbron voor talloze micro-organismen in de bodem. Denk hierbij aan bacteriën en schimmels. Deze microben spelen een sleutelrol bij het afbreken van organisch materiaal. Daarbij komen voedingsstoffen vrij die planten kunnen opnemen.

Wat bieden wij?

Het composteren van (biologische) stalmest en vaste mest is een essentiële stap om de voordelen van deze meststoffen optimaal te benutten. Door dit proces wordt de mest veiliger, voedingsrijker en beter afgestemd op de behoeften van planten. Bovendien stimuleert het de aanwezigheid van gunstige micro-organismen in de bodem. Dit komt de algehele bodemgezondheid en gewasproductiviteit ten goede.

Wordt er gestreefd naar duurzame landbouw en een gezond ecosysteem?  Dan is het composteren van biologische stalmest en vaste mest een stap in de goede richting.

Wij bieden: BioAktiv-MZ voor het behandelen van vaste mest. Bij compostering van vaste stalmest ontstaat er stank. Wanneer het rottingsproces sneller en efficiënter verloopt, kan stank voorkomen worden.

Het gevolg is een afname van schadelijke gassen van o.a. ammoniak, methaan en lachgas. De rijpe compost heeft een uitstekende consistentie voor verdere verwerking.

 

Roy Smets

Nog vragen?

Neem contact op met Roy Smets

info@topturn.nl
+31 (0)6 14 318 558

Created by LR Internet