Bij compostering van vaste stalmest ontstaat er stank. Wanneer het rottingsproces sneller en efficiënter verloopt, kan stank voorkomen worden. Het gevolg is een afname van schadelijke gassen van o.a. ammoniak, methaan en lachgas. De rijpe compost heeft een uitstekende consistentie voor verdere verwerking.

Stalmest

Bij compostering van vaste stalmest ontstaat er stank. Wanneer het rottingsproces sneller en efficiënter verloopt, kan stank voorkomen worden en volgt een afname van schadelijke gassen. BioAktiv biedt de oplossing.

We bieden

- BioAktiv-MZ: voor het behandelen van vaste mest.
> Het product wordt ook veel toegepast in vrijloopstallen.

Roy Smets

Nog vragen?

Neem contact op met Roy Smets

info@topturn.nl
+31 (0)6 14 318 558

Created by LR Internet