Vleesvarkens

De prestatie van vleesvarkens is het beste wanneer de vertering optimaal werkt. Alle voedingsstoffen worden benut, de mestconsistentie is optimaal en de vleesvarkens combineren een hoge maximale groei met een lage voerconversie. Maar, hoe zorgen we voor een uitermate prestatie van vleesvarkens? BioAktiv biedt de oplossing.

Het verbeteren van de van de voederconversie bij vleesvarkens is een essentiële doelstelling voor moderne veehouders. Voederconversie is de verhouding tussen de hoeveelheid voer die een varken eet en de hoeveelheid gewicht die het varken daaruit wint.

Het optimaliseren van de voederconversie heeft directe voordelen voor zowel economische prestaties als dierenwelzijn.

Belang van voederconversie vleesvarkens verbeteren

Een efficiënte voederconversie is van cruciaal belang voor zowel de veehouder als het dier zelf. Daarmee is er minder voer nodig om hetzelfde gewicht te behalen. Dit is een hoge voederopname. Dit leidt tot lagere voerkosten.

Bovendien draagt een verbeterde voederconversie bij aan duurzamere landbouwpraktijken. Dit komt door het verminderen van het gebruik van voer, water en andere hulpbronnen. Dit heeft positieve effecten op zowel de economische prestaties als de ecologische voetafdruk van de veehouderij.

Spijsvertering van het varken

De spijsvertering van een varken is efficiënt, maar de melkproductie vereist extra energie en voedingsstoffen. De spijsvertering van een varken omvat meerdere organen en enzymen die samenwerken om voedsel te verteren en de nuttige stoffen te extraheren. Het is essentieel om de energie-inname van zeugen te verhogen om aan de behoeften van zowel de zeug als de biggen te voldoen.

Strategieën voor voederconversie verbeteren

  1. Kwaliteit van voer: Het verstrekken van hoogwaardig en uitgebalanceerd voer is van groot belang. Voer dat is afgestemd op de voedingsbehoeften van vleesvarkens, met de juiste verhouding van eiwitten, koolhydraten, vetten, vitaminen en mineralen bevordert een efficiënte spijsvertering en maximale opname van voedingsstoffen.
  2. Voederbeheer: Het zorgvuldig beheren van de voedertijden en- hoeveelheden kan de voeropname van vleesvarkens optimaliseren. Regelmatige voeding en vermijden van voerresten kunnen onnodige verspilling voorkomen.
  3. Obstipatie voorkomen: Een gezonde spijsvertering is essentieel voor efficiënte voeropname. Het verstrekken van voldoende vezelrijk voer, in combinatie met voldoende water, helpt obstipatie te voorkomen en bevordert een goede mestconsistentie.
  4. Diergezondheid: Ziekten en stress kunnen de voederconversie negatief beïnvloeden. Een goede gezondheidszorg en stressmanagement zijn daarom essentieel om de algehele prestaties van de dieren te verbeteren.

Wat doet dat met de opbrengst?

Een verbeterde voederconversie heeft een directe impact op de opbrengst per vleesvarken. Met efficiënte voeding kan een veehouder meer gewicht per eenheid voer bereiken. Dit resulteert in een hogere opbrengst bij verkoop. Dit heeft aanzienlijke economische voordelen voor de veehouderij.

Dierenwelzijn en milieuduurzaamheid

Het optimaliseren van de voederconversie heeft niet alleen economische voordelen. Het draagt ook bij aan dierenwelzijn en milieuduurzaamheid. Door minder voer te gebruiken om dezelfde groei te bereiken, wordt de ecologische voetafdruk van de veehouderij verminderd. Ook wordt de druk op natuurlijke hulpbronnen verminderd.

Wat bieden wij?

Het verbeteren van de voederconversie bij vleesvarkens is een belangrijk doel voor moderne veehouders. Dit streven leidt tot economische voordelen door lagere voerkosten en verhoogde opbrengsten per vleesvarken. Tegelijkertijd heeft het positieve effecten op dierenwelzijn en milieuduurzaamheid door efficiënter gebruik van het voer en hulpbronnen.

Met strategieën gericht op voerkwaliteit, voederbeheer en diergezondheid kunnen veehouders de voederconversie verbeteren. Daarmee kunnen zij een meer rendabele en duurzame veehouderij realiseren.

Wat bieden wij? BioAktiv Salis-V.

De prestatie van vleesvarkens is het beste wanneer de vertering optimaal werkt. Alle voedingsstoffen worden benut, de mestconsistentie is optimaal en de vleesvarkens combineren een hoge maximale groei met een lage voerconversie.

Voor een optimale spijsvertering dient er een goede balans in de darmen te zijn tussen gunstige aerobe bacteriën en minder gunstige anaerobe bacteriën. Aerobe (zuurstof minnende) bacteriën houden de darmflora levendig. Zo kunnen voedingstoffen optimaal verteerd worden, neemt de groei toe en daalt de voerconversie.

Roy Smets

Nog vragen?

Neem contact op met Roy Smets

info@topturn.nl
+31 (0)6 14 318 558

Created by LR Internet