Drijfmest

Mestkorsten, drijflagen en zinklagen vormen een groot probleem bij veebedrijven. De mest is niet-homogeen en kan nauwelijks uit de mestkelder en mestsilo gepompt worden. Niet-homogene mest vermoeilijkt bemesting van het land. Het ontbreken van leven (niet-zuurstofminnende bacteriën) in de mest is de oorzaak van de niet-homogene mest. BioAktiv is de oplossing voor het activeren van de aerobe, zuurstofminnende bacteriën.

We bieden twee producten:

- BioAktiv-MZ: voor het behandelen van mestkelders.
- BioAktiv Drijfmest Booster: dit kan worden gebruiken in combinatie met BioAktiv MZ voor een extra boost bij zeer droge mest of harde drijflagen.

Roy Smets

Nog vragen?

Neem contact op met Roy Smets

info@topturn.nl
+31 (0)6 14 318 558

Created by LR Internet