Drijfmest

Drijfmest is een waardevolle bron van voedingsstoffen voor gewassen, afkomstig van dierlijke mest. Door het verbeteren van de drijfmest wordt de volledige potentie benut. Zo wordt de geurhinder minder en wordt de gelijkmatige voedingsafgifte verbeterd. Mestkorsten, drijflagen en zinklagen vormen een groot probleem bij veebedrijven. De mest is niet-homogeen en kan nauwelijks uit de mestkelder en mestsilo gepompt worden. Niet-homogene mest vermoeilijkt bemesting van het land. Het ontbreken van leven (niet-zuurstof minnende bacteriën) in de mest is de oorzaak van de niet-homogene mest. BioAktiv is de oplossing voor het activeren van de aerobe, zuurstof minnende bacteriën.

We bieden twee producten:

- BioAktiv-MZ: voor het behandelen van mestkelders.
- BioAktiv Drijfmest Booster: dit kan worden gebruiken in combinatie met BioAktiv MZ voor een extra boost bij zeer droge mest of harde drijflagen.

Het belang van drijfmest verbeteren

Biologische drijfmest, afkomstig van veehouderijen, bevat een mix van voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en kalium. Echter, onbehandelde drijfmest kan leiden tot problemen zoals ongelijkmatige verdeling van voedingstoffen, vorming van mestkorsten en geurhinder. Door drijfmest te verbeteren, kunnen deze problemen worden aangepakt. Daarnaast kan de meststof effectiever worden ingezet in de landbouw.

Drijfmestverbeteraar

Een drijfmestverbeteraar is een middel voor in drijfmest om de eigenschappen ervan te verbeteren. Deze verbeteraars kunnen bestaan uit biologische stoffen, enzymen, bacteriën en andere organische materialen. Ze helpen bij het afbreken van organisch materiaal in de mest. Ook verminderen ze de vorming van mestkorsten en bevorderen een gelijkmatige veredeling van voedingsstoffen.

Voordelen van drijfmestverbeteraars:

  1. Verhoogde voedingsstoffenbeschikbaarheid: Drijfmestverbeteraars helpen bij het afbreken van complexe organische verbindingen in de mest. Daardoor voedingsstoffen gemakkelijker beschikbaar komen voor planten. Dit verbetert de opname van voedingsstoffen en bevordert gezonde gewasgroei.
  2. Mestkorst preventie: Het toevoegen van verbeteraars voorkomt de vorming van dikke mestkorsten op het oppervlak van de mestopslag. Dit zorgt ervoor dat voedingsstoffen gelijkmatig door de mest worden verspreid. Ook vermindert dit het risico op verlies van waardevolle voedingsstoffen.
  3. Geurbeheersing: Drijfmestverbeteraars helpen bij het afbreken van organische stoffen die geuroverlast kunnen veroorzaken. Dit draagt bij aan een verbeterde omgevingskwaliteit rond veehouderijen.
  4. Mest homogeniseren: Drijfmestverbeteraars spelen een rol bij het homogeniseren van drijfmest. Daardoor wordt een uniforme samenstelling bereikt. Dit zorgt ervoor dat elke toepassing van mest een consistente mix van voedingsstoffen oplevert.

Wat bieden wij?

Het verbeteren van (biologische) drijfmest met behulp van drijfmestverbeteraars is een waardevolle actie. Zo kun je de voordelen van dierlijke mest maximaliseren en de mogelijke nadelen verminderen. Door het gebruik van deze verbeteraars kunnen boeren een uniforme verspreiding van voedingsstoffen bereiken.

Ook kun je de vorming van mestkorsten voorkomen en geuroverlast verminderen. Dit draagt niet alleen bij aan gezonde gewasgroei. Het draagt ook bij aan duurzame landbouwpraktijken en verbeterde milieuomstandigheden rondom veehouderijen.

Wij bieden: BioAktiv-MZ. Mestkorsten, drijflagen en zinklagen vormen een groot probleem bij veebedrijven. De mest is niet-homogeen en kan nauwelijks uit de mestkelder en mestsilo gepompt worden. Niet-homogene mest vermoeilijkt bemesting van het land.

Ook verschilt de samenstelling per vracht waardoor groeiverschillen bij een gewas optreden.

Roy Smets

Nog vragen?

Neem contact op met Roy Smets

info@topturn.nl
+31 (0)6 14 318 558

Created by LR Internet