Planten

Toediening van BioAktiv aan de bodem stimuleert het bodemleven. De groei van gunstige aerobe (zuurstofminnende) bacteriën neemt toe waardoor ook micro-organismen zich in de bodem beter ontwikkelen. Rotting van oogstrestanten en humusvorming gaan sneller zodat meer voedingsstoffen voor de planten beschikbaar komen en opbrengsten stijgen. BioAktiv verbetert de weerstand van de bodem én plantenwortels zodat ziekten minder snel optreden en gewassen uniforme vruchten vormen. 

Roy Smets

Nog vragen?

Neem contact op met Roy Smets

info@topturn.nl
+31 (0)6 14 318 558

Created by LR Internet