Mest behandeling in het najaar loont

Mestkorsten, drijf- en zinklagen vormen een probleem op veebedrijven. De mest is niet homogeen en komt moeilijk uit de mestopslag. Nu op veel plaatsen de mestopslagen leeg gereden zijn is hét moment aangebroken om uw mestopslag te behandelen, zodat de mest in het voorjaar mooi homogeen uit de put komt.

Terug naar overzicht
Created by LR Internet