BioAktiv-P geeft boost aan bodem en wortelstelsel

Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/01/27/bioaktiv-p-geeft-boost-aan-bodem-en-wortelstelsel

Het middel BioAktiv-P stimuleert het bodemleven, waardoor vertering van oogstrestanten en humusvorming sneller gaan. Daardoor komen meer voedingsstoffen voor de planten beschikbaar en wordt de grond losser. Dat stimuleert het wortelstelsel en zorgt daarmee voor stijgende opbrengsten. Veehouder en akkerbouwer George Luijten uit Etten-Leur testte het in zijn gewassen en is enthousiast over het effect.

George Luijten probeert vaker nieuwe dingen uit op zijn bedrijf, vertelt hij aan de keukentafel. De veehouder en akkerbouwer in het Noord-Brabantse Etten-Leur hecht grote waarde aan gezondheid van zijn bodem en van zijn vee. Hij raakte in contact met Roy Smets van het bedrijf Topturn Special Products en besloot om proeven te doen met BioAktiv-P. Topturn heeft voor de Benelux en Denemarken de exclusieve rechten voor de distributie van BioAktiv.

Luijten heeft een bouwplan met gras, voederbieten, luzerne en mais. Vorig jaar spoot hij BioAktiv-P tegelijk met een bladmeststof in luzerne en mais.

Hij is enthousiast over de werking ervan. Hij heeft na een proef van één jaar nog geen harde cijfers, maar hij heeft wel sterk de indruk dat de opbrengst van de gewassen hoger was op de percelen waar hij BioAktiv-P toediende.

Gewassen groeien het best als het bodemleven optimaal functioneert

- ROY SMETS, TOPTURN

Stimulans voor bodemleven

Smets, die samen met zijn collega Ruud Clephas ook aan de keukentafel is aangeschoven, legt uit wat BioAktiv-P doet in de bodem. ‘Het stimuleert het bodemleven. Een kleine gift heeft al een duidelijk effect. De groei van gunstige aerobe, zuurstofminnende, bacteriën neemt sterk toe waardoor ook micro-organismen zich in de bodem beter ontwikkelen.’

Het effect daarvan is dat de vertering van oogstrestanten en humusvorming sneller gaan. De voedingsstoffen uit dit organisch materiaal komen zo beter beschikbaar voor de wortels van het gewas. Dat is zeker met de hoge kunstmestprijzen een voordeel.
BioAktiv-P zorgt zo voor een impuls van het bodemleven. Dit maakt de bodem ook losser en meer poreus. Het wortelstelsel van het gewas ondervindt daardoor minder weerstand en het krijgt meer ruimte om zich te ontwikkelen. Hoe beter het wortelstelsel zich ontwikkelt, hoe vitaler het gewas is en hoe hoger de opbrengstpotentie. Een vitaler gewas is ook minder vatbaar voor ziekten. Als een gewas ongestoord kan doorgroeien, hebben ziekten en plagen er minder vat op.

‘Gewassen groeien het best als het bodemleven optimaal functioneert’, legt Smets uit. ‘Veel bodemleven betekent een lossere bodem met een hoog absorptievermogen. Dat zie je zowel terug in droge als in natte seizoenen. Zo’n bodem warmt in het voorjaar ook sneller op waardoor het groeiseizoen eerder kan beginnen.’

Hogere opbrengsten

Proeven in diverse landen en gewassen hebben de hogere opbrengstpotentie aangetoond. In proeven van de Universiteit van Osnabrück bleek dat BioAktiv-P meeropbrengsten geeft van meer dan 10 procent, bij een toediening van 2 kilo per hectare.
Inmiddels gebruiken telers in veel Europese landen BioAktiv-P om tot een betere bodem en hogere opbrengsten te komen. Het middel is relatief nieuw in Nederland, maar in een land als Tsjechië waar akkerbouwers het al langer toepassen, is het areaal waar dat gebeurt al gegroeid tot zo’n 120.000 hectare.

Smets legt uit dat proeven op percelen met vollegrondsgroenten aantonen dat de BioAktiv-P de houdbaarheid van die groenten verbetert. Die proeven vonden plaats bij diverse bedrijven. ‘Daarnaast zien we ook in proeven op mais- en grasland een duidelijke opbrengstverhoging, in de praktijk van minimaal 10 procent. Een gewas is vitaler als het de juiste voedingsstoffen en sporenelementen krijgt’, zegt Smets. ‘Dat is bij mensen ook zo.’

BioAktiv-P is speciaal ontwikkeld voor gewassen. Andere vormen van BioAktiv hebben een gunstig effect op andere onderdelen van de bedrijfsvoering. Luijten gebruikt BioAktiv bijvoorbeeld ook voor het oplossen van een dikke vaste korst op de mest in de mestput. ‘Je ziet het dan gewoon gebeuren dat na verloop van tijd die korst oplost.’

Realtime bodemanalyse

Bij mest is de verandering van de biologie goed te zien, maar het is veel lastiger te zien wat er in de bodem gebeurt na toediening van BioAktiv-P. Het vertaalt zich in een betere groei van het gewas, maar dat is met het blote oog niet altijd waarneembaar.
Daarom gebruikt Topturn een zogeheten Farmlab. Eén minuut na het nemen van een bodemmonster met dit apparaat krijgt de teler al een uitgebreide bodemanalyse in zijn mailbox. Het bodemmonster is specifiek voor dat moment en voor die plek; de tijd en de gps-coördinaten staan erbij. ‘Het is realtime onderzoek’, zegt Smets. ‘Hiermee kunnen we laten zien dat er iets in de bodem gebeurt en dat bij toepassing van BioAktiv-P de beschikbaarheid van mineralen verbetert.’

Uit de analyses van de Farmlab blijkt dat er vaak grote verschillen zijn binnen percelen. Smets herinnert zich nog de eerste keer dat hij de Farmlab gebruikte. ‘Dat kan niet!’, dacht hij toen hij de pH-waarde van een plek zag. Maar uit metingen op verschillende plekken op het perceel bleek toch een gemiddelde pH-waarde te komen, die overeenkwam met de pH-waarde die andere bodemanalyses aangaven. ‘Dat geeft wel aan dat er grote verschillen kunnen zijn binnen een perceel. Die verschillen zijn op het oog vaak niet te zien.’

Voor gewastelers die BioAktiv-P toedienen op meer dan 15 hectare en die meer inzicht willen in wat er in hun bodem gebeurt, komen Smets of zijn collega Ruud Clephas langs met de Farmlab. Smets: ‘We merken dat dit helpt om telers meer bewust te maken van wat in de bodem gebeurt.’

Minder ziektegevoelig

In de praktijk is al op grote schaal bewezen dát er iets in de bodem gebeurt na toediening van Bioaktiv-P en dat de bodem en de planten vitaler worden, geeft Smets aan. ‘De vitaliteit van planten wordt steeds belangrijker’, stelt hij. ‘Vitale planten zijn minder vatbaar voor ziekten en plagen. Zeker nu er meer middelen verdwijnen wordt dat steeds belangrijker.’

Spuiten of strooien

BioAktiv-P kan zowel gespoten als gestrooid worden over een gewas. Veehouder en akkerbouwer George Luijten spoot het middel samen met bladmeststoffen. Telers in andere landen spuiten BioAktiv-P meestal in combinatie met herbiciden of fungiciden. Dat kan in alle gangbare gewassen in de akkerbouw en in de vollegrondsgroenteteelt. Er is nog een praktische manier om het toe te dienen, legt Roy Smets van Topturn uit, namelijk als onderdeel van een snel werkende kalkmeststof. Topturn Special Products heeft in Nederland de exclusieve rechten voor de distributie van BioAktiv. Telers kunnen het met de kalkmeststof simpel met de kunstmeststrooier over het gewas strooien. Telers zonder spuitmachine kunnen zo zelf BioAktiv-P toedienen op het moment dat het beste uitkomt. ‘Je slaat dan drie vliegen in één klap’, zegt Smets. ‘Je combineert een goede kalkmeststof voor de bodem, BioAktiv om het bodemleven te stimuleren je houdt de pH op peil.’

Terug naar overzicht
Created by LR Internet