BioAktiv-MZ

Bij compostering van vaste stalmest ontstaat er stank. Wanneer het rottingsproces sneller en efficiënter verloopt, kan stank voorkomen worden. Het gevolg is een afname van schadelijke gassen van o.a. ammoniak, methaan en lachgas. De rijpe compost heeft een uitstekende consistentie voor verdere verwerking.

Hoe ontstaat een rijpe compost?

BioAktiv is de oplossing! BioAktiv zorgt voor stimulering van de groei van aerobe (zuurstofminnende) bacteriën zodat er leven komt in de composthoop.

Tevens zorgt BioAktiv voor:

  • Een hoger en gelijkmatiger temperatuurverloop in de stalmest

We bieden het product

- BioAktiv-MZ: voor het behandelen van vaste mest.
> Het product wordt ook veel toegepast in vrijloopstallen.

Iets voor jou?

Neem contact op met Roy Smets voor meer informatie.

Vraag een gratis advies gesprek aan
Roy Smets

Nog vragen?

Neem contact op met Roy Smets

info@topturn.nl
+31 (0)6 14 318 558

Created by LR Internet