BioAktiv-MZ

Mestkorsten, drijflagen en zinklagen vormen een groot probleem bij veebedrijven. De mest is niet-homogeen en kan nauwelijks uit de mestkelder en mestsilo gepompt worden. Niet-homogene mest vermoeilijkt bemesting van het land. Tevens verschilt de samenstelling per vracht waardoor groeiverschillen bij een gewas optreden.

Oorzaken

Het ontbreken van leven (niet-zuurstofminnende bacteriën) in de mest is de oorzaak van de niet-homogene mest. Wanneer we de groei van aerobe (zuurstofminnende) bacteriën stimuleren, komt er leven in de mest en raakt de mest in beweging waardoor de mest zichzelf mixt en homogeen wordt.

Hoe zorgen we voor homogene mest?

BioAktiv is de oplossing! BioAktiv zorgt voor activatie van aerobe, zuurstofminnende bacteriën in de mest waardoor de mest homogeniseert.

Tevens zorgt BioAktiv voor:

  • Bevordering van humusvorming in de bodem
  • Afname van stank in de stal omdat deze producten ammoniak binden

We bieden het product:

- BioAktiv-MZ: voor het behandelen van mestkelders.

Iets voor jou?

Neem contact op met Roy Smets voor meer informatie.

Vraag een gratis advies gesprek aan
Roy Smets

Nog vragen?

Neem contact op met Roy Smets

info@topturn.nl
+31 (0)6 14 318 558

Created by LR Internet