Biologische oplossingen voor de agri sector

Topturn Special Products

Biologische oplossingen voor de agri sector

We streven naar betere resultaten en hogere opbrengsten.

  • 100% Biologisch
  • Gezondere dieren en planten
  • Kleine hoeveelheid, groot effect

Neem contact op

Slider slide 2

test

Slider slide 2

We streven naar betere resultaten en hogere opbrengsten.

  • 100% Biologisch
  • Gezondere dieren en planten
  • Kleine hoeveelheid, groot effect

Neem contact op

Wat is BioAktiv?

Wat is BioAktiv?

De producten van BioAktiv worden geproduceerd volgens een speciaal bioresonantie procedé. BioAktiv werkt zuurstof activerend. Het geeft een enorme stimulans aan de ontwikkeling van bacteriën. Bij verstrekking van BioAktiv aan bijvoorbeeld varkens zien we dat de dieren rustiger worden en vallen er minder dieren uit. Daarnaast zien we de voerderconversie, mestconsistentie, groei en melkgift sterk verbeteren. Tevens worden dijf- en zinklagen in de drijfmest opgelost, hierdoor wordt de mest homogeen en beter verpompbaar. Ammoniak en stank wordt aanzienlijk gereduceerd.

Topturn Special Products is de importeur van BioAktiv voor de Benelux en Denemarken.

Topturn is Securefeed deelnemer en GMP+ gecertificeerd. Onze producten mogen in de biologische houderij worden ingezet.

Meer over ons

BioAktiv is er voor:

Dieren

Dieren

Meer rendement door een betere vertering van kracht- en ruwvoer bij o.a. varkens, rundvee, pluimvee, schapen, geiten en paarden.

Planten

Planten

Betere vitaliteit en kwaliteit van planten door een betere opname van meststoffen in akker- en tuinbouw, boom- en sierteelt, planten en glastuinbouw.

Mest

Mest

Stank en ammoniak verminderen bij drijf- en vaste mest doordat bacteriën homogeen worden.

Bioluchtwassers

Bioluchtwassers

Een stabiele pH-waarde en geleidbaarheid in de biologische luchtwassers, met als gevolg een lage ammoniakemissie zonder geur.

Created by LR Internet